Logo Ages & Straatsma

WELKOM BIJ
AGES & STRAATSMA VASTGOEDBEHEER

Al zo’n 35 jaar beheren wij woningen die wij verhuren aan bedrijven en particulieren in Amsterdam-Zuid, Buitenveldert en Amstelveen.

Onze huurders zijn bijna altijd internationaal georiënteerde bedrijven. Die huren bij ons voor hun buitenlandse werknemers.

Er is keuze uit appartementen en woonhuizen. Het aanbod is divers en van topkwaliteit. De woningen zijn in beginsel volledig ingericht, maar ze kunnen ook gestoffeerd worden opgeleverd. Alle huizen bevinden zich op uitstekende locaties.

Van oudsher waren alle woningen ons eigendom. Maar sedert een aantal jaren bieden wij ook woningen van derden aan. Deze moeten voldoen aan dezelfde zeer strenge eisen als onze eigen huizen.

BELEGGEN IN EXPAT HUIZEN

Er zijn particulieren die in ‘expat huizen’ willen beleggen. Wij helpen daarbij door huizen op te sporen die geschikt zijn. Bij de eventuele verbouwing en zeker ook bij de inrichting, delen wij onze jarenlange ervaring. Met als gevolg dat zo’n huis, als het gereed is, geen leegstand kent.

BEHEREN

Vanuit onze expertise beheren wij ook huizen van anderen. Het onderhoud wordt gedaan door ons zusterbedrijf Ages Bouw. De praktische zorg voor onze expats laten wij over aan Ages Expat Services.

Als enige koppelt Ages & Straatsma Vastgoedbeheer de verhuur, het beheer en de permanente zorg voor expats. Daarom werken bedrijven graag met ons samen.

Impressie van onze huizen.

Pijl.png

Waar gaat uw belangstelling naar uit?

DEZE HUIZEN HEBBEN WIJ BESCHIKBAAR

Helaas hebben wij op dit moment niets beschikbaar.
Maar laat ons gerust weten wat u zoekt.

VERHUUR UW HUIS TEGEN AANTREKKELIJKE CONDITIES

Er werken circa 200.000 expats in Nederland en dit aantal groeit sterk. Meer dan de helft woont in Groot Amsterdam. Vooral Amstelveen is erg in trek.  Expats zijn doorgaans hoogopgeleid. Hun verblijf beperkt zich meestal tot enkele jaren. Ages & Straatsma verhuurt al jaren (vrije sector) woningen aan expats, of liever, aan hun werkgevers. Dat biedt extra zekerheid. Ook al omdat u aan het eind van de huurovereenkomst weer over uw huis kunt beschikken. Ages & Straatsma verzorgt het totale financiële en technische beheer. Zo blijft uw huis in goede staat en u ontvangt iedere maand een uiterst aantrekkelijke huur.

Ages & Straatsma is bekend met alle facetten van de expat-wereld. Die knowhow garandeert zowel een hoge kwaliteit van dienstverlening als een hoog rendement voor de eigenaar. Daar waar de dienstverlening van een makelaar bij het tekenen van de huurovereenkomst stopt, begint die van ons. Wij bieden onze huurders 24/7 service. Ages Expat Services is daarvoor verantwoordelijk.

De bijzonder hoge kwaliteit van ons woningaanbod zorgt ervoor dat onze huizen (úw huis!) zelden langer dan een paar dagen leeg staan. Ages expat services is daarvoor verantwoordelijk.

LUCRATIEF INVESTEREN IN EEN ‘EXPATWONING'. DAT DOE JE ZO!

Investeren in een woning welke wordt verhuurd aan expats kan een bijzonder goede belegging zijn. Het aanbod vrije sectorwoningen is krap, met name in de randstad en al helemaal in Amsterdam-Zuid en Amstelveen. Dit terwijl de instroom van hoogopgeleide buitenlandse werknemers toeneemt. En daarmee de vraag naar tijdelijke huisvesting van hoge kwaliteit.

Vooral de laatste 2 tot 3 jaar hebben veel particulieren huizen verworven voor verhuur aan Expats.
In de praktijk blijkt dat lang niet altijd soepel te gaan.

De vraag naar huurhuizen verandert voortdurend
Het aanbod huizen geschikt voor expats is in de regio heel krap. Nog maar een paar jaar geleden stonden dezelfde huizen maanden leeg. Van belang is daarbij dat de Gemeenten in de regio Amsterdam hun beleid steeds aanpassen. Huiseigenaren denken soms dat een expat met alles tevreden is. Maar dat is zeker niet waar. En, de markt kan zomaar veranderen.

De locatie
Het centrum van Amsterdam is reuze leuk om uit te gaan. Maar expats willen er echt niet wonen. Een expat kiest op grond van praktische redenen. Veiligheid, bereikbaarheid, parkeren, voorzieningen, openbaar vervoer en status spelen daarbij een belangrijke rol. Wie investeert in een geschikt huis moet dus goed luisteren naar mensen met een lange ervaring met expats. En vooral naar mensen die ooit zelf expat zijn geweest.

De indeling – De inrichting – De voorzieningen
Veel investeerders maken de fout dat ze zich onvoldoende in expats verplaatsen. De meeste huiseigenaren zijn nooit in de landen geweest waar de Expats vandaan komen. Dan is het heel moeilijk om een aantrekkelijk huis voor hen te creëren. Dus, wie succesvol wil zijn moet niet de eigen smaak bepalend laten zijn. En zeker geen krap budget hebben. Expats zijn heel wat gewend. Ze worden bovendien vaak bijgestaan door professionele Relocation Bureaus.

Een complete inrichting
Veel huizen worden niet compleet aangeboden. Je kunt toch niet verwachten dat iemand voor een periode van 2 tot 3 jaar kiest voor een huis waarin van alles ontbreekt. De kwaliteit moet daarnaast op
hotelniveau liggen.

Voor expats is de kwaliteit van de apparatuur van essentieel belang. Het is dus zaak om up-to-date te blijven. Waar expats ook vaak van opkijken is de slechte kwaliteit van het bedden- en linnengoed. De matrassen, kussens, lakens, handdoeken, enzovoorts. Hotelkwaliteit, dat is wat verwacht wordt.

Kortom: expat – marketing
De huurprijs van een huis, geschikt voor expats, ligt ver boven die van een doorsnee vrije sector-woning in de regio Amsterdam. Wie een dergelijk huis wil aanschaffen en ook op lange termijn succesvol wil exploiteren, moet de doelgroep heel goed kennen. En investeren in kwaliteit.

Ages & Straatsma Expat Experts.
(35 jaar ervaring)

Zo zijn wij georganiseerd

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die Ages & Straatsma Vastgoedbeheer aan de samenstelling van deze website heeft besteed kan het voorkomen dat de informatie onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ages & Straatsma Vastgoedbeheer is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Het openbaar maken van en/of het verveelvoudigen van de inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ages & Straatsma Vastgoedbeheer en/of overige rechthebbenden kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten opleveren. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van deze website wordt beschouwd als een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en zal in voorkomend geval met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ages & Straatsma Vastgoedbeheer.

Ages & Straatsma Vastgoedbeheer is niet aansprakelijk voor schade:
a. Toegebracht door de website
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

De gebruiker van deze website vrijwaart Ages & Straatsma Vastgoedbeheer, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders en overige zakelijke relaties van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan, die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.
Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.